Informacja o chlorowaniu wody z ujęcia Ossowa

Zakład Komunalny PRYZMAT Sp. z o.o. w Wohyniu informuje, że woda dostarczana z ujęcia wody w Ossowie (do Ossowy, Ostrówek, Lisiowólki i Bezwola Górne) będzie od dnia 07 lipca 2023r. do odwołania poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji jej parametrów. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada atest PZH) w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Skip to content